جن از منظر ادیان ابراهیمی
85 بازدید
محل نشر: نشریه علمی پژوهشی معرفت ادیان/ شماره 16/پاییز 1392، ص 21 ـ 35
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده در عالم آفرینش جدا از موجودات محسوس، موجودات نامحسوسی نیز وجود دارند که در شرایط عادی، برای ما قابل درک حسی نیستند. یکی از آن موجودات نامحسوس جن است. اعتقاد به وجود جن مختص اسلام نیست و در دیگر ادیان ابراهیمی نیز پذیرفته شده است و در متون مقدس آنان ریشه دارد. اسلام جنیان را موجوداتی حقیقی، همچون انسان و فرشته می‌داند؛ اما یهودیان و مسیحیان آنها را فرشتگان متمرد می‌شمرند. کلیدواژه‌ها: جن، اسلام، یهود، مسیحیت.