قسمت نویسی -کلام جدید ۱
70 بازدید
محل ارائه: دانشگاه مجازی امام خمینی (ره) و مرکز آموزش نیمه‌حض
مقطع: لیسانس
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
درس‌بندی، طرح درس، چکیده‌نویسی، مقدمه نویسی و تهیه پرسش‌های تستی و تشریحی درس کلام جدید ۱ (دانشگاه مجازی امام خمینی (ره) و مرکز آموزش نیمه‌حضوری)