آلبوم من ◂ همایش بیروت
همایش «نوآوری و اجتهاد از دیدگاه آیت الله خامنه ای» در هتل گالیریا بیروت . جناب زائری و مرندی در عکس