آلبوم من ◂ رحلت آیت الله انصاری شیرازی تسلیت باد
شادی روح ایشان و همه علماء سلف صلوات- اردیبهشت89 استاد بزرگوارم حاج آقا حیدری در خدمت آیت الله شیخ یحیی انصاری شیرازی