آلبوم من ◂ به مناسبت شهادت فرزند عماد مغنیه
شهادت جهاد مغنیه- ۲۸ دی ماه ۱۳۹۳ شمسی