آلبوم من ◂ دیدار با جورج جرداق در لبنان
دیدار با جورج جرداق نویسنده و شاعر و نمایشنامه نویس مسیحی لبنانی که در ۱۴ آبان ۱۳۹۳ درگذشت. مهمترین اثر وی ک «الامام علی صوت العدالة الانسانیه» است