آلبوم من ◂ دیدار با جورج جرداق در لبنان
دیدار با جورج جرداق نویسنده و شاعر مسیحی لبنانی مهمترین اثر وی کتاب «الامام علی صوت العدالة الانسانیه» است